+420 800 146 535
Vyberte kategorii
Volně prodejná léčiva Žaludeční potíže Gaviscon žvýkací tablety por.tbl.mnd. 24ks

Gaviscon žvýkací tablety por.tbl.mnd. 24ks

Dodací lhůta IHNED (Min. 5 kusů skladem)
Vaše cena: 76,71 Kč Bez DPH: 66,70 Kč
Běžná cena: 105,80 Kč Sleva: 27%
EAN: 5000158069909
SUKL: 0158445
Výrobce: Reckitt Benckiser Healthcare International LTD.
Celková cena: 76,71 Kč vč. DPH
Parametry

Registrovaný léčivý přípravek
**
Přečtěte pozorně příbalový leták!

Popis produktu Gaviscon žvýkací tablety por.tbl.mnd. 24ks

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU
Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety

2. KVANTITATIVNÍ A KVALITATIVNÍ SLOŽENÍ
Jedna tableta obsahuje 250 mg natrii alginas; 106,5 mg natrii hydrogenocarbonas a 187,5 mg calcii carbonas.
Pomocné látky: aspartam (E 951) 5,863 mg v jedné tabletě;
azorubin (E 122) 0,375 mg v jedné tabletě.
Úplný seznam pomocných látek, viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA
Žvýkací tableta.
Plochá, kulatá, dvouvrstvá tableta se zkosenými hranami. Jedna vrstva tablety je růžová a slabě skvrnitá a druhá vrstva je bílá.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace
Léčení příznaků souvisejících s kyselinou při gastroezofageálním refluxu, například při regurgitaci kyseliny, pálení žáhy a zažívacích poruchách, například po jídle nebo v průběhu těhotenství.

 

4.2 Dávkování a způsob podání
Perorální podávání po řádném rozžvýkání.
Dospělí a děti věku 12 let a starší: Dvě až čtyři tablety po jídle a večer před spaním, maximálně čtyřikrát denně.
Děti mladší než 12 let: Podávání pouze na doporučení lékaře.
Starší pacienti: Pro tuto věkovou skupinu není nutno upravovat dávku.

4.3 Kontraindikace
Tento léčivý přípravek je kontraindikován u pacientů se známou nebo suspektní přecitlivělostí na léčivé látky nebo na kteroukoliv z pomocných látek.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Obsah sodíku v dávce odpovídající dvěma tabletám je 110,75 mg (4,82 mmol). Tuto skutečnost je třeba brát v úvahu při doporučení dodržovat dietu s přísným omezením příjmu soli, např. v některých případech městnavého srdečního selhání nebo poškození ledvin.
Dávka dvou tablet obsahuje 150 mg (3,75 mmol) vápníku. Je třeba postupovat opatrně při léčení pacientů s hyperkalcemií, nefrokalcinózou a recidivujícími ledvinnými kameny s obsahem vápníku.
strana 1 (celkem 4)
Vzhledem k obsahu aspartamu by přípravek neměl být podáván pacientům s fenylketonurií.
Pokud se příznaky do sedmi dnů nezlepší, měl by být znovu posouzen klinický stav pacienta.
Je třeba se vyvarovat dlouhodobého užívání.
Podobně jako u všech antacid může užívání přípravku Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety zakrýt příznaky jiných, závažnějších základních onemocnění.
Duo Efekt Tablety by neměl být užíván v následujících případech:

u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin / ledvinovou nedostatečností;

u pacientů s hypofosfatemií.
U pacientů s velmi nízkými koncentracemi žaludeční kyseliny může dojít k snížení účinnosti.
U dětí s gastroenteritidou nebo suspektní ledvinovou nedostatečností existuje zvýšené riziko hypernatremie.
Léčení dětí mladších než 12 let se obecně nedoporučuje, s výjimkou, kdy je prováděno na doporučení lékaře.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Vzhledem k přítomnosti uhličitanu vápenatého, který působí jako antadicum, je potřeba zvážit časový interval 2 hodiny mezi užitím přípravku Gaviscon a podáním jiného léčivého přípravku, zejména H2-antihistaminik, tetracyklinů, digoxinu, fluorochinolonů, solí železa, ketokonazolu, neuroleptik, tyroxinu, penicilaminu, beta-blokátorů (atenolol, metoprolol, propanolol), glukokortikoidů, chlorochinu a bisfosfonátů.

4.6 Těhotenství a kojení
Otevřené kontrolované studie u 281 těhotných žen neprokázaly významné nežádoucí účinky přípravku Gaviscon na průběh těhotenství nebo na zdraví plodu / novorozence. Na základě těchto a předchozích zkušeností může být tento léčivý přípravek užíván v průběhu těhotenství a kojení. Vzhledem k přítomnosti uhličitanu vápenatého se však doporučuje omezit co nejvíce délku léčení.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Není relevantní.

4.8 Nežádoucí účinky
Velmi vzácne (< 1/10 000) může u pacientů přecitlivělých na složky přípravku dojít k rozvoji alergických projevů jako například kopřivky nebo bronchospazmu, anafylaktických nebo anafylaktoidních reakcí.
Požití většího množství uhličitanu vápenatého může způsobit alkalózu, hyperkalcemii, hypersekreci žaludeční kyseliny po vysazení (tzv. rebound), milk-alkali syndrom nebo zácpu. Tyto nežádoucí účinky se obvykle vyskytují po vyšším než doporučeném dávkování.

4.9 Předávkování
V případě předávkování by mělo být prováděno symptomatické léčení. Pacient může pozorovat nadýmání.
strana 2 (celkem 4)

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Jiná léčiva k terapii peptického vředu a refluxní choroby jícnu
ATC kod: A02BX
Tento léčivý přípravek je kombinací dvou antacid (calcii carbonas a natrii hydrogenocarbonas) a natrii alginas.
Po požití tento léčivý přípravek reaguje rychle s žaludeční kyselinou a vytvoří vrstvu gelu kyseliny alginové s pH blízkým neutrální hodnotě, který plave na povrchu obsahu žaludku a účinně brání gastroezofageálnímu refluxu. V závažných případech může dojít k tomu, že tato vrstva je zpětne vypuzená do jícnu, přednostně před obsahem žaludku, a působí zde zklidňujícím způsobem.
Uhličitan vápenatý neutralizuje žaludeční kyselinu, což vede k rychlé úlevě od žaludečních potíží a pálení žáhy. Tento účinek je zesílen přidaným hydrogénuhličitanem sodným, který má také neutralizující účinek. Celková neutralizační schopnost přípravku při nejnižší dávce dvou tablet je přibližně 10 mEq H+.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti
Tento léčivý přípravek působí fyzikální cestou a jeho účinek nezávisí na vstřebání do systémové cirkulace.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti
Nebyly hlášeny žádné předklinické výsledky, které by byly relevantní pro předepisujícího.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek
Makrogol 20 000
Mannitol (E 421)
Kopovidon
Draselná sůl acesulfamu
Aspartam (E 951)
Aroma máty peprné
Azorubin (E 122)
Magnesium-stearát
Směs xylitolu a sodné soli karmelosy

6.2 Inkompatibility
Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti
2 roky.
Obal z polypropylenu: Spotřebujte do 3 měsíců po otevření.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání
Blistry: uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
strana 3 (celkem 4)
strana 4 (celkem 4)
Polypropylenové obaly: uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5 Druh obalu a velikost balení
Průhledný blistr z uPVC/PE/PVC/Al fólie, krabička.
Blistr obsahuje dvě, čtyři, šest nebo osm zatavených tablet.
Velikosti balení: 4, 6, 8, 16, 24, 32, 48, 60, 62, 64 a 80 žvýkacích tablet.
Barevné, neprůhledné, polypropylenové obaly na tablety s víčkem obsahující 8, 10, 12 nebo 16 tablet (PP obal na tablety).
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku
Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Danson Lane
Hull
HU8 7DS
Velká Británie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO
09/1053/10-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE
29.12.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

29.12.2010

Alternativní produkty k Gaviscon žvýkací tablety por.tbl.mnd. 24ks

Produkt 'Gaviscon žvýkací tablety por.tbl.mnd. 24ks' by přidán do nákupního košíku.

Pokračovat v nákupu Přejít do nákupního košíku

Zákazníci k tomuto produktu také dokoupili

Zobrazit kategorie

Partnerské e-shopy

Platební metody

E-shopy na míru Bluesoft

Přihlášení

Upozornění pro zákazníky!

Objednávky provedené od 30. 6. 2016 do 10. 7. 2016 budou expedovány z důvodu firemní dovolené až v týdnu od 10. 7. 2016.

Děkujeme za pochopení!
 

Váš tým EUlékárny