+420 800 146 535
Vyberte kategorii
Volně prodejná léčiva Rýma, bolest v krku Otrivin Menthol 1mg/ml nas.spr.sol.1x10ml/10mg

Otrivin Menthol 1mg/ml nas.spr.sol.1x10ml/10mg

Produkt je definitivně vyprodán

Níže naleznete alternativní produkty ve stejné kategorii. Pokud máte zájem o další informace, napište nám prosím na info@eulekarna.cz nebo volejte na hotline, kde vám rádi poradíme s výběrem vhodné alternativy.

Parametry

Registrovaný léčivý přípravek
**
Přečtěte pozorně příbalový leták!

Popis produktu Otrivin Menthol 1mg/ml nas.spr.sol.1x10ml/10mg

1. CO JE PŘÍPRAVEK OTRIVIN MENTHOL 1 MG/ML A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Otrivin Menthol 1 mg/ml je určen pro dospělé a mladistvé od 12 let.
Otrivin Menthol 1 mg/ml snižuje nadměrné překrvení nosní sliznice, což rychle uvolní ucpaný nos. Otrivin Menthol 1 mg/ml obsahuje kromě látky, která uvolňuje ucpaný nos, i chladivě aromatické látky menthol a eukalyptol, které jsou součástí éterických olejů.
Otrivin Menthol 1 mg/ml se používá pro obnovení průchodnosti ucpaného nosu způsobeného nachlazením, sennou rýmou nebo jinou alergickou rýmou, zánětem vedlejších nosních dutin.
Otrivin Menthol 1 mg/ml se dále může používat na doporučení lékaře při zánětech ucha, kde pomáhá snížit překrvení sliznice nosohltanu.
Váš lékař Vám ho také může předepsat pro použití před odborným vyšetřením nosu.
Účinek přípravku Otrivin Menthol 1 mg/ml nastupuje v průběhu několika minut a trvá po dobu až 12 hodin. Je dobře snášen, dokonce i pacienty s citlivou nosní sliznicí.
Navíc Otrivin Menthol 1 mg/ml neobsahuje žádné konzervační látky, což snižuje riziko alergie a podráždění.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK OTRIVIN MENTHOL 1 MG/ML POUŽÍVAT

Nepoužívejte Otrivin Menthol 1 mg/ml:

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku, viz bod 6.
 • jestliže jste v nedávné době podstoupili operaci v oblasti nosohltanu.
 • jestliže máte zelený oční zákal s úzkým úhlem

Pokud se Vás týká kterákoli z výše uvedených skutečností, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, protože pro Vás za těchto okolností nemusí být používání přípravku Otrivin Menthol 1 mg/ml vhodné.

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Otrivin Menthol 1 mg/ml řekněte svému lékaři nebo lékárníkovi, jestliže trpíte některým z následujících onemocnění: vysoký krevní tlak, onemocnění srdce, nadměrnou činnost štítné žlázy, cukrovku.
Pokud se Vás týká kterákoliv z výše uvedených skutečností, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Stejně jako ostatní přípravky, které uvolňují ucpaný nos, může Otrivin Menthol 1 mg/ml u velmi citlivých pacientů způsobit poruchy spánku, závratě, třes. Obraťte se na lékaře, pokud Vás takové příznaky obtěžují.
Stejně jako jiné léčivé přípravky, které snižují překrvení sliznice, by Otrivin Menthol 1 mg/ml neměl být používán déle než 7 po sobě jdoucích dní. Pokud potíže přetrvávají, konzultujte vašeho lékaře. Dlouhodobé nebo nadměrné používání může způsobit opětovné ucpání nosu nebo jeho zhoršení.
Otrivin Menthol 1 mg/ml není určen k podání do očí nebo do úst.
Nepřekračujte doporučenou dávku, zejména u dětí a starších osob.

Děti
Otrivin Menthol 1 mg/ml není doporučen k použití u dětí mladších 12 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Otrivin Menthol 1 mg/ml
Neužívejte Otrivin Menthol 1 mg/ml, ani jej nepodávejte dítěti, pokud užíváte nebo jste ještě před 2 týdny užíval/a jakýékoli léky k léčbě depresí (inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) nebo tricyklická a tetracyklická antidepresiva).
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Nepoužívejte přípravek Otrivin Menthol 1 mg/ml, pokud jste těhotná.
Pokud kojíte, poraďte se o vhodnosti používání přípravku Otrivin Menthol 1 mg/ml se svým lékařem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Otrivin Menthol 1 mg/ml nemá žádný nebo zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK OTRIVIN MENTHOL 1 MG/ML POUŽÍVÁ

Vždy používejte Otrivin Menthol 1 mg/ml přesně podle pokynů níže. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud si nejste jistý/á.

Otrivin Menthol 1 mg/ml není doporučen k používání u dětí mladších 12 let.

Obvyklé dávky jsou následující:
Dospělí a mladiství nad 12 let
1 vstřik do každé nosní dírky třikrát denně dle potřeby. Nepřekračujte celkem 3 aplikace do každé nosní dírky denně.

 1. -Vyprázdněte nos.
 2. -Odstraňte ochranný kryt.
 3. -Před prvním použitím naplňte dávkovač čtyřnásobným stlačením dávkovače, dokud není jeden vstřik uvolněn do vzduchu. Takto připravený dávkovač zůstane naplněný pro každodenní pravidelné použití. Pokud nedojte k vystříknutí spreje po uvedení pumpy do činnosti, pumpu je třeba znovu připravit na uvedení do chodu stejným počtem stlačení jako před prvním použitím. Dávejte pozor, aby jste si sprej nevstříkli do očí nebo do úst.
 4. -Lahvičku držte svisle s tryskou mířící nahoru s palcem přitisknutým na dně lahvičky a tryskou mezi dvěma prsty.
 5. -Mírně předkloňte hlavu a vložte trysku do nosní dírky.
 6. -Stlačte jednou pumpu a současně se zlehka nadýchněte nosem.
 7. -Opakujte u druhé nosní dírky.
 8. -Před nasazením krytu očistěte a osušte použitou trysku.
 9. -Lahvička by měla být používána pouze jednou osobou, aby se zabránilo možnému přenosu infekce.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Otrivin Menthol 1 mg/ml, než jste měl(a):
Jestliže jste použili více přípravku Otrivin Menthol 1 mg/ml, než jste měli, nebo došlo k náhodnému použití, okamžitě informujte lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Otrivin Menthol 1 mg/ml
Nezdvojujte dávku, abyste nahradili vynechanou dávku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Otrivin Menthol 1 mg/ml nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přestaňte používat Otrivin Menthol 1 mg/ml a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte vyskytnout následující příznaky alergické reakce:

Obtíže s dýcháním nebo polykáním Otok obličeje, rtů, jazyka nebo krku Závažné svědění kůže s červenající vyrážkou nebo vyvýšenými kožními útvary
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100)
Podráždění nebo suchost sliznice nosu, nevolnost, bolest hlavy, místní pocit pálení.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout méně než 1 pacienta z 10 000)
Alergické reakce (kožní vyrážka, svědění), přechodné poruchy vidění, nepravidelná nebo rychlá činnost srdce.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové infomaci.

5. JAK PŘÍPRAVEK OTRIVIN MENTHOL 1 MG/ML UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek Otrivin Menthol 1 mg/ml nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Otrivin Menthol 1 mg/ml obsahuje:
Léčivou látkou je xylometazolini hydrochloridum.
Jeden ml roztoku obsahuje 1 mg xylometazolini hydrochloridum.
Pomocnými látkami jsou: dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dinatrium-edetát, levomenthol, cineol, sorbitol, hydrogenricinomakrogol 2000, čištěná voda.
Jak Otrivin Menthol 1 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení
Otrivin Menthol 1 mg/ml je nosní sprej s dávkovačem obsahující bílý roztok s mentholovou vůní v lahvičce s aplikátorem, který dávkuje přesně potřebné množství přípravku.

Velikost balení: 10 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
NOVARTIS S.R.O., NA PANKRÁCI 1724/129, PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA
NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH, Zielstattstrasse 40, MÜNCHEN, Německo

Alternativní produkty k Otrivin Menthol 1mg/ml nas.spr.sol.1x10ml/10mg

Produkt 'Otrivin Menthol 1mg/ml nas.spr.sol.1x10ml/10mg' by přidán do nákupního košíku.

Pokračovat v nákupu Přejít do nákupního košíku

Zákazníci k tomuto produktu také dokoupili

Zobrazit kategorie

Partnerské e-shopy

Platební metody

E-shopy na míru Bluesoft

Přihlášení

Upozornění pro zákazníky!

Objednávky provedené od 30. 6. 2016 do 10. 7. 2016 budou expedovány z důvodu firemní dovolené až v týdnu od 10. 7. 2016.

Děkujeme za pochopení!
 

Váš tým EUlékárny